ใส่ใจดูแลผู้สูงวัย
ส่งมอบความอุ่นใจ
ให้ทุกครอบครัวสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ
มอบประกาศนียบัตรเป็นสถานประกอบการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงดีเด่น
ด้านการบริหารจัดการตามมาตรฐานด้านการให้บริการ

Image

สมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ
มอบรางวัลเชิดชูเกียรติองค์กรดีด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ประเภทองค์กรขนาดเล็ก

สถานที่ สาขาใหม่

บ้านแฝดรีโนเวทใหม่ ม.พฤกษา บี รังสิต คลอง 3
Zone B (เป็นส่วนขยายเพิ่งเปิดรับผู้ป่วยวันที่ 15/3/67 นี้) รับได้ 7 เตียง แบ่งเป็น

- ห้องเดี่ยว 3 ห้อง
-ห้องโถงชั้น 1 เตียงคู่ 2 ห้อง (ห้องละ 2 เตียง)


*ห้องเดี่ยว ราคาเริ่มต้นที่ 35,000 บาท ไม่รวมของใช้และเวชภัณฑ์
* ห้องคู่ ราคาเริ่มต้นที่ 25,000 บาท ไม่รวมของใช้และเวชภัณฑ์

 

The Thousand Years
Homecare

เกิดจากแนวคิดความต้องการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและผู้สูงอายุให้ได้รับการบริการและเน้นการฟื้นฟูทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ การบริการดูแลที่ดีเยี่ยมและถูกต้องตามมาตรฐาน ภายใต้บรรยากาศสถานที่ ที่พิเศษสุดในย่านรังสิต 

NURSING HOME

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

 
DAY CARE

ดูแลแบบไปเช้า-เย็นกลับ

PHYSICAL THERAPY

กายภาพบำบัดฟื้นฟู

ACTIVITIES

ภาพกิจกรรม

 
The Thousand Years
Homecare
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุย่านรังสิต

มีความพร้อมในทุกๆด้าน
ในการบริการคนพิเศษ ที่ท่านรัก

ทั้งด้านสถานที่และการให้บริการอย่างครบวงจร เพื่อให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและผู้สูงอายุ มีความสุขในทุกเวลาเป็นทางเลือกใหม่ที่จะได้รับการบริการและการฟื้นฟูอย่างจริงจังในย่านรังสิต  แบบครบวงจร

       โดยทีมงานบริหารที่มีประสบการณ์และบุคลากรสหวิชาชีพ คือ ทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัดวิชาชีพ   นักกิจกรรมบำบัด   นักสาธารณสุข    นักโภชนาการ  ผู้ช่วยทางการพยาบาล มีทีมรถเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โดยมีความพร้อมในทุกศาสตร์แห่งการฟื้นฟูมารวมอยู่ในที่เดียวกัน พร้อมทั้งการอบรมด้านวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรของเราอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุย่านรังสิตThe Thousand Years Homecare

สถานที่ บรรยากาศ และห้องพัก

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุย่านรังสิต ออกแบบโดยคำนึงถึงการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและผู้สูงอายุ ด้วยห้องพักที่สะอาดทันสมัยสะดวกสบายและมีความส่วนตัว

บรรยากาศ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุย่านรังสิตThe Thousand Years Homecare

บรรยากาศThe Thousand Years Homecare

สิ่งอำนวยความสะดวก ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุย่านรังสิตThe Thousand Years Homecare

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้อง VIP 3 เตียง ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุย่านรังสิตThe Thousand Years Homecare

ห้อง VIP 3 เตียง

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุย่านรังสิตThe Thousand Years Homecare
ทางเลือกใหม่
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุย่านรังสิต

การบริการและการฟื้นฟู
อย่างจริงจัง ครบวงจร

ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคเลือดสมองและผู้สูงอายุ ย่านรังสิต

โดยทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัดวิชาชีพ นักกิจกรรมบำบัด นักสาธารณสุข นักโภชนาการ ผู้ช่วยทางการพยาบาล มีทีมรถเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โดยมีความพร้อมทุกศาสตร์แห่งการฟื้นฟูมารวมอยู่ในที่เดียวกัน

รอยยิ้ม

ดูแลใส่ใจ

ทุกช่วงเวลา

The Thousand Years Homecare