ภาพบรรยากาศที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก

กิจกรรม The Thousand Years Homecare

กิจกรรมจัดงานสงกรานต์
13 เมษายน 2564

กิจกรรมจัดงานปีใหม่
29 มกราคม 2564

กิจกรรมจิตอาสา การสอน Basic CPR ครั้งที่ 3
25 ธันวาคม 2563

พาเด็กๆมาทำ mind map ให้เค้ามีส่วนร่วม
ในการแก้ปัญหาและพัฒนาองค์กร
18 ธันวาคม 2563

สอนปรับพื้นฐานการดูแลวัด Vital sign
น้องๆพนักงานรุ่นใหม่

กิจกรรมต้นไม้

งานครบรอบ วันเกิด 3 ปีThe Thousand Years Homecare

จัดงานคริสต์มาส ธันวาคม 2562

สถานที่ บรรยากาศ ห้องพัก

การดูแล กายภาพบำบัด

กิจกรรมบำบัด