ภาพบรรยากาศที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก

กิจกรรม The Thousand Years Homecare

วันที่ 19 ม.ค.2567

ศูนย์ The Thousand Years Homecare จัดงานทำบุญเลี้ยงพระวันปีใหม่

วันที่ 9 พ.ย.2566

ศูนย์ The Thousand Years Homecare ได้รับเกียรติและความไว้วางใจจากอาจารย์เจี๊ยบ นำน้องๆนักศึกษาปริญญาโท คณะสหเวชศาสตร์ กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน เยี่ยมชมบรรยากาศและแนวทาง การประกอบธุรกิจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งเป็นองค์กรขนาดเล็ก

บรรยากาศกับผู้สูงอายุ

วันที่ 13 เมษายน 2564

กิจกรรมจัดงานสงกรานต์

วันที่ 29 มกราคม 2564

กิจกรรมจัดงานปีใหม่

วันที่ 25 ธันวาคม 2563

กิจกรรมจิตอาสา การสอน Basic CPR ครั้งที่ 3

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

พาเด็กๆมาทำ mind map ให้เค้ามีส่วนร่วม ในการแก้ปัญหาและพัฒนาองค์กร

สอนปรับพื้นฐานการดูแลวัด Vital sign น้องๆพนักงานรุ่นใหม่

กิจกรรมต้นไม้

งานครบรอบ วันเกิด 3 ปี The Thousand Years Homecare

จัดงานคริสต์มาส ธันวาคม 2562

สถานที่ บรรยากาศ ห้องพัก

การดูแล กายภาพบำบัด

กิจกรรมบำบัด